Văn phòng cho thuê Phường 15 - Quận Tân Bình

Phường 15 Quận Tân Bình có diện tích 10,13 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 1