Văn phòng cho thuê Phường 16 – Quận 8

Phường 16 có diện tích 3,55 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 1