Văn phòng cho thuê Phường 17 - Quận Phú Nhuận

Phường 17 Quận Phú Nhuận có diện tích 0,15 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 2