Văn phòng cho thuê Phường 02 – Quận 3

Phường 2 có diện tích 0,15 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 3