Văn phòng cho thuê Phường 02 - Quận 5

Phường 2 có diện tích 0,29 km². Dân số năm 2015 là 21781 người. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 3