Văn phòng cho thuê Phường 02 - Quận Phú Nhuận

Phường 2 Quận Phú Nhuận có diện tích 0,39 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 3