Văn phòng cho thuê Phường 03 – Quận 10

Văn phòng cho thuê Phường 3, Quận 10, TP.HCM. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 2