Văn phòng cho thuê Phường 03 - Quận 5

Phường 3 có diện tích 0,18 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 5