Văn phòng cho thuê Phường 04 – Quận 10

Phường 4 là một trong 15 phường thuộc Quận 10. Phường 4 có diện tích 0,2 km. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 1