Văn phòng cho thuê Phường 04 - Quận 8

Phường 4 Quận 8 có diện tích 1,46 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 1