Văn phòng cho thuê Phường 04 - Quận Phú Nhuận

Phường 4 Quận Phú Nhuận có diện tích 0,28 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 1