Văn phòng cho thuê Phường 04 - Quận Tân Bình

Phường 4 có diện tích 2,42 km² - Dân số năm 2015 là 28.824 người. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 32