Văn phòng cho thuê Phường 05 – Quận 3

Phường 5 có diện tích 0,25 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 12