Văn phòng cho thuê Phường 05 – Quận 8

Phường 5 có diện tích 1.62 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 1