Văn phòng cho thuê Phường 05 - Quận Phú Nhuận

Phường 5 Quận Phú Nhuận có diện tích 0,3 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 6