Văn phòng cho thuê Phường 05 - Quận Tân Bình

Phường 5 Quận Tân Bình có diện tích 0,3 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 1