Văn phòng cho thuê Phường 06 – Quận 10

.Phường 6 là một trong 15 phường thuộc quận 10, với diện tích 0,22 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 1