Văn phòng cho thuê Phường 06 - Quận 3

Phường 6 có diện tích 0,88 km². Dân số năm 2015 là 13546 người. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 96