Văn phòng cho thuê Phường 06 – Quận 4

Phường 6 có diện tích 0,2 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 3