Văn phòng cho thuê Phường 07 - Quận Phú Nhuận

Phường 7 có diện tích 0,44 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 8