Văn phòng cho thuê Phường 07 - Quận Tân Bình

Phường 7 Quận Tân Bình có diện tích 0,48 km. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 3