Văn phòng cho thuê Phường 08 – Quận 10

Phường 8 có diện tích 0,15 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 1