Văn phòng cho thuê Phường 08 - Quận 3

Phường 8 có diện tích 0.4 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 11