Văn phòng cho thuê Phường 08 – Quận 4

Phường 8 có diện tích 0,16 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 1