Văn phòng cho thuê Phường 08 - Quận Tân Bình

Phường 8 Quận Tân Bình có diện tích 0,4 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 1