Văn phòng cho thuê Phường 09 – Quận 10

Phường 9 có diện tích 0,19 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 1