Văn phòng cho thuê Phường An Lợi Đông – Quận 2

Phường An Lợi Đông có diện tích 3,85 km. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 1