Văn phòng cho thuê Phường Bến Nghé - Quận 1

Phường Bến Nghé với diện tích 2,49 km² - Dân số năm 2015 là 17.812 người - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 73