Văn phòng cho thuê Phường Bình An - Quận 2

Phường Bình An có diện tích 1,69 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 10