Văn phòng cho thuê Phường Bình Thọ – Quận Thủ Đức

Phường Bình Thọ được thành lập ngày 01/04/1997 với diện tích 121 ha. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 1