Văn phòng cho thuê Phường Bình Thuận - Quận 7

Phường Bình Thuận - Quận 7 có diện tích 1,65 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 2