Văn phòng cho thuê Phường Cầu Kho - Quận 1

Cầu Kho với diện tích 0,35 km² - Dân số năm 2015 là 21673 người - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 5