Văn phòng cho thuê Phường Đa Kao - Quận 1

Phường Đa Kao có diện tích 1 km², dân số năm 2015 là 24.617 người   - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 82