Văn phòng cho thuê Phường Hiệp Bình Chánh – Quận Thủ Đức

Phường Hiệp Bình Chánh có diện tích 6,26 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 2