Văn phòng cho thuê Phường Hòa Thạnh - Quận Tân Phú

Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú có diện tích 93,08 ha. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 2