Văn phòng cho thuê Phường Linh Trung – Quận Thủ Đức

Phường Linh Trung có diện tích 6,81 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 1