Phường Phú Mỹ - Quận 7

Phường Phú Mỹ - Quận 7 có diện tích 14,07 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 2