Văn phòng cho thuê Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM

Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú có diện tích 1,14 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 2