Văn phòng cho thuê Phường Tân Định - Quận 1

Phường Tân Định, Quận 1 có diện tích 0,63 km². Dân số năm 2015 là 31.765 người - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 13