Văn phòng cho thuê Phường Tân Phú - Quận 9

Phường Tân Phú có diện tích 4,82 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 2