Văn phòng cho thuê Phường Tây Thạnh - Quận Tân Phú

Phường Tây Thạnh Quận Tân Phú có diện tích 3,57 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 1