Văn phòng cho thuê Phường Thảo Điền – Quận 2

Phường Thảo Điền có diện tích 3,75 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 8