Văn phòng cho thuê Phường Trung Mỹ Tây – Quận 12

Phường Trung Mỹ Tây có diện tích 2,73 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 1