Thế nào là phí ngoài giờ khi thuê văn phòng? 5office.vn

Thế nào là phí ngoài giờ khi thuê văn phòng? 5office.vn