Cao ốc văn phòng cho thuê 144 Cộng Hòa với kết cấu 1 hầm và 8 tầng cao - 5office.vn

Cao ốc văn phòng cho thuê 144 Cộng Hòa với kết cấu 1 hầm và 8 tầng cao – 5office.vn