Tòa nhà 27B Nguyễn Đình Chiểu với kết cấu 1 Trệt - 5 Tầng được sử dụng là văn phòng cho thuê

Tòa nhà 27B Nguyễn Đình Chiểu với kết cấu 1 Trệt – 5 Tầng được sử dụng là văn phòng cho thuê