1 phần bãi xe tòa cao ốc văn phòng cho thuê 27B Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1

1 phần bãi xe tòa cao ốc văn phòng cho thuê 27B Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1