Phòng làm việc của ban quản lý tòa cao ốc văn phòng cho thuê Alpha Tower Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

Phòng làm việc của ban quản lý tòa cao ốc văn phòng cho thuê Alpha Tower Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3