Văn phòng cho thuê Athena Building Cộng Hòa với kết cấu 1 hầm, 1 trệt và 12 tầng

Văn phòng cho thuê Athena Building Cộng Hòa với kết cấu 1 hầm, 1 trệt và 12 tầng