Cao ốc văn phòng cho thuê Báo Phụ Nữ Building, tên gọi khác: tòa nhà Báo Phụ Nữ, Quận 2

Cao ốc văn phòng cho thuê Báo Phụ Nữ Building, tên gọi khác: tòa nhà Báo Phụ Nữ, Quận 2